Szukaj

Polityka Prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest TRENTO Adam Szularz z siedzibą w Warszawie, ul. Salamandry 3/12, 03-982 Warszawa, NIP: 532-190-91-07
 2. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:
  • rejestracji;
  • złożenia i prawidłowej realizacji zamówienia;
  • marketingu produktów dostępnych w sklepie BlueHeart.pl;
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności opisanych w p.2, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - e-mail: hello@blueheart.pl.
 5. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek rejestracji, realizacji zamówienia i udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 8. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez skorzystanie z możliwości usunięcia zarówno konta, jak i danych przekazanych podczas rejestracji. W przypadku usunięcia konta dane osobowe zostaną usunięte w terminie [3] dni.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas dokonywania i w celu realizacji umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO.”.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas rejestracji oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

Zakres przetwarzania danych

TRENTO przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres do faktury, adres do wysyłki, dane kontaktowe (numer telefonu, adres email).


Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody użytkownika.
 2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@blueheart.pl

Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Dane Użytkowników mogą zostać przekazane przedsiębiorstwom logistycznym (np. firmy kurierskie). Usługodawcy ci mogą przetwarzać dane użytkowników na nasze
  zlecenie wyłącznie na określonych warunkach - uzyskują dostęp do danych użytkownika
  wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji
  określonej usługi.

Polityka „cookies”

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach sklepu, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ .
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
 3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:
  • cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny
  • cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji
  • cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.
 5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Mogą państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych („organu nadzorczego”).

Koszyk

Koszyk jest pusty :-(

Wybierz coś dla siebie

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj